Deregulacja zawodu księgowego

1 stycznia 2014 roku weszła w życie druga transza ustawy deregulacyjnej (o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych). Dzięki niej ma zniknąć m.in. konieczność posiadania certyfikatu, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wydawane przez Ministerstwo Finansów licencje księgowe staną się przez to zbędne.

deregulacja zawodów księgowychDeregulacja zawodu księgowego przyniesie mniej restrykcyjne wymagania w stosunku do osób chcących prowadzić własne biura rachunkowe. Od 2014 roku nie będzie już wymagany certyfikat, który wydaje Ministerstwo Finansów. Ma to ułatwić dostęp do świadczenia usług z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zwiększyć ilość osób, które zajmują się zawodowo rachunkowością. Niestety w wyniku braku licencji księgowych na rynku finansowym mogą pojawić się niekompetentne osoby, których przygotowanie merytoryczne trudno będzie zweryfikować.

Do niedawna osoby, które chciały założyć własną działalność usługową w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych musiały posiadać specjalny certyfikat – licencję księgowego. Dokument ten wydawany jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie 3-letniej praktyki w księgowości, a także posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego (bądź ukończenia studiów podyplomowych z rachunkowości lub też wykształcenia średniego, 2-letniej praktyki w księgowości oraz zdanego egzaminu w tym zakresie). Wraz z wejściem w życie całkowitej deregulacji zawodu księgowego zniknie konieczność spełnienia powyższych kryteriów. Obecnie warunkami, które uprawniają do prowadzenia ksiąg rachunkowych są: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz niekaralność w zakresie określonych przestępstw (przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, mieniu oraz za przestępstwa skarbowe).

W związku z tym wymagane dotąd kwalifikacje merytoryczne księgowych będą regulowane przez wolny rynek, nie zaś przez ustawodawcę. Swoją wiarygodność będzie można dobrowolnie potwierdzić za pomocą uzyskanych certyfikatów bądź kursów dotyczących księgowości. Jednym z takich rodzajów kompetencji jest właśnie licencja księgowego.

Nowa ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zwiększa wolność gospodarczą i konkurencyjność usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozszerza rynek pracy. Jednocześnie istnieje duże prawdopodobieństwo obniżenia się jakości usług w związanym z wielką odpowiedzialnością zawodzie księgowego.

Na deregulacji zawodu księgowego mają skorzystać sami księgowi (mniejsze koszta związane z nauką, możliwość natychmiastowego podjęcia pracy, weryfikowanie wiedzy już weryfikowane już podczas podstawowego toku szkolenia na uczelni) oraz niezależni przedsiębiorcy. Ponadto rosnąca konkurencyjność biur rachunkowych przełoży się na cenę, a także jakość usług.

3 komentarze

  1. Witam -niestety informacje podane w tym artykule nie są zgodne z prawdą.Prace nad II transzą deregulacji zawodów (wśród których jest też usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) w dalszym ciągu trwają w komisji sejmowej pod wodzą posła Adama Szejnfelda i nie wiadomo tak dokładnie kiedy się zakończą.Dopiero po legislacji ustawa trafi pod obrady parlamentu (Sejm,ewentualne wniesienie poprawek przez Senat) potem w ciągu 30 dni podpis Prezydenta a potem dopiero po 30 dniach wejdzie w życie.Pewnie w tym roku jak dobrze pójdzie wejdzie w życie ale jeszcze musimy poczekać.

  2. Trzeba się zastanowić, czy te zmiany na pewno mają same zalety. Chyba lepiej, jeśli fachowcy naprawdę znają się na swojej pracy. To tak jakby lekarz nie musiał kończyć studiów. Czasem warto zapłacić więcej, aby mieć pewność, ze usługa będzie poprawnie wykonana. Pewnie i tak większość osób będzie w przyszłości korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które zapewniają spokój o finanse swojej firmy.

  3. a czy ten kto zdobędzie papier za kasę na pewno jest fachowcem???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.