Dane GUS: pensje nie nadążają za inflacją

Z ostatnich informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętna pensja notowana w polskich przedsiębiorstwach w sierpniu 2022 roku wyniosła 6583 zł brutto i tym samym była wyższa o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku. Prognozy ekonomistów wskazywały bardziej optymistyczny wynik oscylujący średnio przy 13,5 proc., jednak rzeczywistość zrewidowała przewidywania, co oznacza, że wynagrodzenia nie nadążają rosnąć za galopującą inflacją.

Wzrost cen w naszym kraju nadal się rozpędza – sierpniowy CPI tj. wskaźnik inflacji konsumenckiej wzrósł do 16,1 proc. w odniesieniu do tego samego okresu przed rokiem. Co ciekawe w 2021 roku ww. wskaźnik wynosił jedynie 4-5 proc. i ten wynik wskazuje, że pensje Polaków nie mają możliwości rosnąć w takim tempie, aby dogonić inflację. Co więcej, według danych GUS średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się w sierpniu br. do 6583,03 zł brutto w porównaniu do 6778,63 zł z lipca br.

Warto nadmienić, że w sektorze przedsiębiorstw tj. w firmach zatrudniających przynajmniej 10 osób, które stanowią ok. 40 proc. wszystkich zatrudnionych w gospodarce, średnie wynagrodzenie brutto w ostatnich latach szło w górę po 5-7 proc. r/r. W 2021 roku wzrosło nawet do 10 proc., zaś w lipcu 2022 roku osiągnęło rekordowy pułap 15,8 proc., a taki wynik oznacza, że płace były nieznacznie wyższe od inflacji, która wówczas oscylowała przy 15,6 proc. Wielu ekonomistów analizujących sytuację zastanawiała się, jak wiele z lipcowych wzrostów było jednorazowych np. z powodu nagród przyznawanych w energetyce czy górnictwie. Eksperci mBanku wskazują, iż z jednej strony lipcowe wzrosty mają związek z jednorazowymi wypłatami premii, jednak z drugiej strony tzw. dodatki inflacyjne mogą się okazać coraz bardziej powszechne w innych sektorach.

Główny Urząd Statystyczny opublikował także dane dotyczące sierpniowej wielkości zatrudnienia. Wynika z nich, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach obniżyło się o 0,1 proc. w porównaniu miesięcznym, co w przeliczeniu na ilość etatów dało liczbę 6 mln 502,6 tys. Zgodnie z prognozami taki rezultat okazał się jednak wyższym o 2,4 proc. w ujęciu rok do roku. Sierpniowa liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 3 tys. w zestawieniu miesiąc do miesiąca, ale w ocenie ekonomistów Pekao wynik ten jest zadowalający, bo drugi miesiąc wakacji charakteryzuje się sezonowym spadkiem zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.