Tłumaczenie dokumentów księgowych

W roku bieżącym nastąpiły zmiany w przepisach ordynacji podatkowej, w tym dotyczące tłumaczenia dokumentów księgowych. Urzędy na mocy ustawy zostały wyposażone w prawo do zobowiązania podatnika do przetłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych przez niego w obcym języku. Dotychczas takie uprawnienia miały wyłącznie organy kontroli podatkowej.

Jeśli firma posiada oddziały czy filie za granicą, powszechną praktyką jest sporządzanie przez nią dokumentów księgowych w języku kraju, w jakim dany oddział się znajduje. Do tej pory podatnik, czy płatnik nie miał obowiązku tłumaczenia ich na język polski, chyba że został wezwany do tego przez organ kontroli podatkowej, a nowelizacja ordynacji podatkowej rozszerza grupę instytucji, które takiego tłumaczenia mogą wymagać. Koszt tłumaczenia spadnie na podatnika.

Businesswoman Reading A DocumentObowiązkiem przetłumaczenia mogą zostać objęte zarówno dokumenty, których żąda organ podatkowy, jak i te, które podatnik sam przedstawia. Urząd skarbowy wybiera biuro tłumaczeń, które zajmie się przetłumaczeniem dokumentu, a kosztami zostanie obciążony podatnik. Ponadto na stronę może zostać nałożona kara porządkowa w wysokości do 2800 złotych, jeśli mimo wezwań nie dostarczy ona dokumentu przetłumaczonego.

Dodatkowo z przepisów wynika także kiedy na język polski muszą zostać przełożone faktury VAT. Dotyczy to sytuacji, jeśli są one wystawione przez polskiego przedsiębiorcę dla polskiego konsumenta. Faktury w języku obcym nie może również wystawić jednostka prawa publicznego. Ponadto obowiązkowo w języku polskim powinna być wystawiona faktura, gdy podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jednak obowiązek ten nie dotyczy wszystkich podatników i wynika z ustawy o języku polskim, a nie z ustawy o rachunkowości.

Tłumacząc dokument księgowy na język polski należy pamiętać o kilku zasadach, a przede wszystkim unikać tłumaczenia dosłownego, gdyż świadczy to o braku profesjonalizmu, nieznajomości języka, a przede wszystkim grozi tym, że dany zwrot może zyskać zupełnie inne, niepasujące do kontekstu znaczenie.

Poza tym należy stosować poprawną terminologię, czyli jako zamienne stosować słownictwo z zakresu księgowości, rachunkowości, prawa podatkowego. Przedsiębiorcy działający na ternie Unii Europejskiej powinni także przestrzegać Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które swoim zakresem obejmują także tłumaczenie dokumentacji księgowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.