Priorytety płatności w przedsiębiorstwach

Krajowy Rejestr Długów przedstawił dane o priorytetach płatności wśród polskich przedsiębiorców. Wynika z nich, że w pierwszej kolejności opłacane są wynagrodzenia i podatki.

Badania „Priorytety płatności” zostały przeprowadzone przez Keralla Research na wniosek Krajowego Rejestru Długów. Wynika z nich, że aż 74,4% firm w pierwszej kolejności opłaca wynagrodzenia pracowników. Niewiele mniej, bo 70,7% jako priorytetowe traktuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz należności do urzędów skarbowych. Faktury wystawiane przez kontrahentów opłacane są w dalszej kolejności i to te płatności bywają odwleczone w razie potrzeby. Z danych raportu wynika również, że opóźnienia w płatnościach faktur dotyczą nawet 60% badanych, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Z tego 48% wskazuje, że dzieje się to niezbyt często, a 0,6%, że robi to regularnie. W dalszej kolejności na liście priorytetów przedsiębiorców znajdują się podatki gminne, oraz duże kredyty firmowe. Opłaty za media nie są dla nich tak ważne.

Nosnibor137/bigstockphoto.com

W firmach z tej grupy płynność finansów uzależniona jest bardzo od terminowości opłacania faktur przez kontrahentów. Jest to więc zamknięte koło – jedni nie otrzymują zapłaty, więc spóźniają się z opłacaniem faktur wystawionych przez innych przedsiębiorców. W takiej sytuacji ustawianie priorytetów płatności jest niezbędne. Zdecydowana większość jako najważniejszą pozycję w hierarchii wskazuje wynagrodzenia pracowników. Jaki jest tego powód? Otóż ponad 44% badanych uważa, że od tego zależy funkcjonowanie firmy. Równo 40% natomiast wskazuje takie podejście jako politykę firmy. 2% przedsiębiorców odpowiedziało, że dokonują terminowych wypłat wynagrodzeń w obawie przed karami i konsekwencjami prawnymi. Dane te potwierdzają, że pracownicy są obecnie najcenniejszym kapitałem firmy. Jednak przedsiębiorcy zupełnie inaczej postrzegają świadczenia dodatkowe, takie jak premie, nagrody i podwyżki – te wypłacane są w ostatniej kolejności.

Równie zdyscyplinowani są natomiast w przypadku obciążeń skarbowych. Z 70,7% firm, które ten wydatek traktują jako jeden z ważniejszych, ponad połowa, bo 37,3 % wskazuje, że jest to zgodne z polityką firmy. Co dziesiąty przedsiębiorca natomiast tłumaczy to dolegliwymi konsekwencjami w przypadku opóźnień w zapłacie podatku. Wskazują również, że z urzędami, w przeciwieństwie do kontrahentów, nie można się łatwo porozumieć co do zmiany terminów wpłat, jest to bowiem obarczone procedurami i biurokracją.

Wnioski płynące z badania podsumował ekspert Rzetelnej Firmy Andrzej Kulik. Wyjaśnił, że firmy w pierwszej kolejności regulują zobowiązania zabezpieczające interes ich samych i swoich właścicieli, gdyż chcą uniknąć problemów, np. odejścia pracowników do konkurencji, czy też przykrych konsekwencji niezapłacenia składek ZUS bądź podatków.  Należałoby zatem eliminować problemy nie poprzez kary, lecz przez dążenie do rzetelności i odpowiedzialności oraz skupianie się na plusach z tego wynikających – np. konkurencyjności na rynku czy dobrej historii kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.