Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a także zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła. W przypadku pracodawców są nimi również wydatki poniesione na realizację pracowniczego programu emerytalnego. Definicja kosztów uzyskania przychodów jest taka sama w obydwu ustawach regulujących zasady pobierania podatku dochodowego: od osób...

Czytaj całość

Jak radzić sobie z zatorem płatniczym w firmie?

Jak radzić sobie z zatorem płatniczym w firmie?

Zatory płatnicze to nieterminowo regulowane zobowiązania firm. Mogą one doprowadzić do poważnych problemów lub nawet – do bankructwa przedsiębiorstwa. Jakie są ich główne przyczyny? Najczęściej są one spowodowane kredytowaniem własnej działalności kosztem innych podmiotów gospodarczych lub niekorzystną sytuacją gospodarczą. Niektórzy przedsiębiorcy wskazują też na...

Czytaj całość

Deklaracje podatkowe od pracodawców

Deklaracje podatkowe od pracodawców

PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego, ale jeśli mamy do czynienia z podmiotem pełniącym rolę podatnika dla nie więcej niż 5 osób – do końca stycznia. PIT zawiera informacje o kwotach przychodów zatrudnionych w danej firmie osób. Podstawą wystawienia tej informacji jest baza wypłat i kont, jak również deklaracja PIT-4, czyli podsumowanie, które należy złożyć...

Czytaj całość

Czy firma może sprzedać leasingowany samochód?

Czy firma może sprzedać leasingowany samochód?

Leasing stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców formę finansowania zakupu środków trwałych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nabycie na przykład samochodu osobowego, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej nie obciąża budżetu firmy jednorazowym wydatkiem rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, jednocześnie umożliwiając jego użytkowanie....

Czytaj całość

System controllingu

System controllingu

Controlling w małym i średnim przedsiębiorstwie wymaga rzetelnej wiedzy. Polega on na wsparciu zarządzania przedsiębiorstwa poprzez całościowe podejście, które ma na celu koordynację procesów, które w nim zachodzą. Jego rezultatem ma być osiągnięcie celów postawionych przed daną firmą, uwzględniając występowanie odchyleń w stosunku do założeń przy jednoczesnym utrzymaniu...

Czytaj całość

Kontrola podatkowa w firmie

Kontrola podatkowa w firmie

Kontroli podatkowej ze strony fiskusa należy się spodziewać wówczas, gdy wydatki w naszej firmie nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach. Jednak nie każde podejrzenie wszczyna postępowanie. Najpierw urzędnicy przeprowadzają czynności weryfikacyjne, których efektem jest stwierdzenie nadwyżki wydatków nad przychodami. Dopiero wtedy Urząd Kontroli Skarbowej może rozpocząć...

Czytaj całość