Płaca minimalna bez dodatku stażowego

Rada Ministrów przyjęła 2 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wreszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej. To dobra wiadomość zwłaszcza dla wieloletnich pracowników budżetówki, których  znaczną część wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.

Dodatek stażowy to inaczej dodatek za wysługę lat. Przysługuje on pracownikom za osiągnięcie określonego okresu zatrudnienia. Do tej pory jednak był on jednym ze składników wynagrodzenia.  W praktyce wygląda to tak że pracownik z dłuższym stażem pracy,  otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba np. dopiero co zatrudniona na takim samym stanowisku. Taki stan rzeczy powoduje duże niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości u wieloletnich pracowników, a dodatek za wysługę lat przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

Adiasz/bigstockphoto.com

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej już w grudniu ubiegłego roku proponowało, aby płaca minimalna nie obejmowała dodatku stażowego. Najpierw projekt ustawy  został skierowany do konsultacji społecznych, a 2 lipca został przyjęty przez Radę Ministrów. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Prace legislacyjne nad projektem ustawy można było śledzić na stronie BIP, stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.  W nowych zapisach pojawiła się definicja dodatku za staż pracy. W nowelizacji ustawy objęte są wszystkie dodatki za wysługę lat, np. dodatek za wysługę lat dla nauczycieli, dodatek za wieloletnią pracę dla samorządowców, dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej dla członków korpusu służby cywilnej oraz dodatek za staż pracy dla pracowników uczelni wyższych.

Nowe przepisy nie obejmą jednak wszystkich, ponieważ nie wszyscy pracodawcy przyznają pracownikom dodatek stażowy. I tak, np. w sektorze prywatnym o wypłacie dodatku stażowego decyduje firma.  Z kolei jego wysokość określają wewnętrzne regulacje zakładu pracy. Dodatek stażowy wypłacany jest  głównie w jednostkach budżetowych, gdyż to właśnie w nich pracodawca nie może z niego zrezygnować. Otrzymują go m.in. nauczyciele, pielęgniarki, urzędnicy, pracownicy sądów i prokuratur oraz żołnierze. Dodatek za wysługę lat dotyczy również firm, które oferują płacę minimalną.

Nowelizacja ustawy służy temu, aby pracownicy z minimalnym wynagrodzeniem otrzymywali większe wynagrodzenie brutto i na rękę.

W chwili obecnej na wynagrodzenie minimalne składa się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, np. za staż pracy, pełnione funkcje, warunki pracy, nagrody i premie wypłacane jako element wynagrodzenia, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatek wyrównawczy za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Oprócz tego, że w 2020 r. stażowe zacznie być dodatkiem ponad minimalne wynagrodzenie, to także płaca minimalna ma wzrosnąć o 200 zł i wyniesie 2450 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.