Obowiązki biura rachunkowego

Decydując się na korzystanie z usług biura rachunkowego, przedsiębiorca zyskuje nieco wolnego czasu oraz zrzuca balast, jakim jest prowadzenie księgowości własnej firmy. Na jaką pomoc może liczyć klient ze strony tej jednostki i na czym polegają obowiązki biura rachunkowego względem danej firmy?

Biuro rachunkowe, z którego korzysta przedsiębiorca ma obowiązek odciążyć go z prowadzenia księgowości. Właściciel firmy będzie wówczas odpowiedzialny wyłącznie za ewidencjonowanie i rejestrację sprzedaży, czyli gromadzenie dowodów zakupu oraz sprzedaży fakturowej. Tego rodzaju dokumentacją zajmuje się następnie biuro rachunkowe, które w imieniu przedsiębiorcy przejmie jego obowiązek księgowości. Przekazane informacje muszą zostać zaksięgowane przez biuro najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca. Jeśli firma prowadzona jest na zasadzie nieudokumentowanej sprzedaży, rejestrowanej przez kasy fiskalne, to ewidencja musi być prowadzona w postaci comiesięcznych raportów dobowych.

Na co może liczyć przedsiębiorca ze strony biura rachunkowego?

Przede wszystkim na zaksięgowanie wszelkich przychodów i rozchodów jego firmy (w formie ksiąg handlowych, uproszczonych i ewidencji podatkowych), prowadzenie comiesięcznych rozliczeń wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych i importowych, wykonywanie bilansów, sprawozdań i rozliczeń rocznych, zapewnienie należytej ochrony wszelkim dokumentom dostarczonym przez klienta oraz bezpieczeństwa i poufności informacji wobec zleceniodawcy, zachowanie tajemnicy zawodowej, (nieodpłatne) uczestnictwo w czynnościach kontroli podatkowej bądź kontroli skarbowej, informowanie zleceniodawcy o wysokości ciążących na nim zobowiązań podatkowych za dany okres rozliczeniowy (najpóźniej na dzień przed wymaganym terminem), obsługę obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców, takich jak PFRON, realizację obowiązków sprawozdawczych wobec KRS, GUS, NBP załatwianie spraw przedsiębiorcy w jego imieniu w różnego rodzaju instytucjach publicznych i urzędzie skarbowym, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji kadrowej pracowników, pokrycie kosztów bądź strat poniesionych przez zleceniodawcę w związku z naruszeniem przez biuro wszelkich postanowień określonych w Kodeksie Cywilnym.

Biuro księgowe

Dobry fachowiec, który kieruje danym biurem rachunkowym powinien posiadać również proaktywne podejście do klienta, charakteryzujące się np. profesjonalnym doradztwem w przypadku wyboru formy opodatkowania danego przedsiębiorstwa czy też rozliczania kosztów.

Pamiętajmy, że źle prowadzona księgowość może narazić firmę na kary ze strony np. Urzędu Skarbowego, a korzystanie z usług biura rachunkowego, nie zwalnia danego przedsiębiorcy z odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej. Jeżeli właściciel firmy otrzyma karę za złą pracę księgowych zatrudnionych w zewnętrznym biurze, to może on ubiegać się o odszkodowanie ze strony tego biura. Dlatego też zanim podejmie się współpracę z danym biurem rachunkowym, należy upewnić się, iż posiada ono obowiązkową polisę OC.

 

One comment

  1. Biuro rachunkowe we Wrocławiu biurorachunkowewroclaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.