Mały ZUS Plus 2020

Już od 1 lutego 2020 roku niektórzy przedsiębiorcy będą uprawnieni do skorzystania z małego ZUS-u Plus. Jednak, aby faktycznie mieć taką możliwość, powinni oni dopełnić wszelkich formalności w odpowiednim terminie (najpóźniej do 2 marca 2020 roku). Zgłosić chęć skorzystania z ulgi powinni jednak wcześniej – najlepiej do końca stycznia.

Program obejmuje najmniejsze firmy i pozwoli ich właścicielom zatrzymać „w kieszeni” około kilkuset złotych miesięcznie. Na czym polega mały ZUS Plus i jakie warunki należy spełnić?

MattZ90/bigstockphoto.com

Mały ZUS Plus – co to jest?

Jest to program, w którym mali przedsiębiorcy, którzy zostaną uprawnieni do płacenia małego ZUS-u Plus, będą opłacać składki liczone proporcjonalnie do generowanego dochodu. To pozwoli na oszczędność nawet kilkuset złotych w miesiącu. Celem programu jest wsparcie rozwoju niewielkich firm. Zaoszczędzone pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na wszelkie inwestycje, które pomogą umocnić pozycję działalności na rynku.

Dla kogo niskie składki?

Mały ZUS Plus jest przewidziany głównie dla przedsiębiorców, którzy w 2019 roku wygenerowali przychód nie większy niż 120 tysięcy polskich złotych. Szacuje się zatem, że będzie to około 320 tysięcy niewielkich firm.

Jakie mogą być konsekwencje płacenia małego ZUS-u?

Niestety, choć mały ZUS Plus to zmiany mające na celu wspieranie najmniejszych przedsiębiorstw, to powinno to być rozwiązanie tymczasowe. Dlaczego? Otóż płacenie niskich składek nie pozostanie bez znaczenia dla wysokości emerytur oraz rent przyznawanych właścicielom takich firm. Warto zatem zaznaczyć, że choć płacenie niskich składek jest dla przedsiębiorstwa korzystne, w dłuższej perspektywie powinno prowadzić do faktycznego rozwoju firmy i przejścia na płacenie normalnych składek.

Warunki i dokumenty

W przypadku, gdy w styczniu 2020 firma korzystała już z opłacania niższych składek, nie jest ona zobowiązana do dostarczenia żadnych dokumentów. Jeśli natomiast przedsiębiorca prowadzi interes od co najmniej 60 dni (czyli założył firmę jeszcze w 2019 roku), ale nie korzysta jeszcze z małego ZUS-u Plus, powinien dostarczyć:

• dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia posiadającego kod tytułu, który rozpoczyna się od 05 10 oraz 05 12 (jeżeli do dnia 31 stycznia 2020 roku firma opłacała składki ZUS, ale nie korzystała z małego ZUS-u Plus),

• dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia posiadającego kod tytułu, który zaczyna się od 05 70 oraz 05 72 (jeżeli w dniu 31 stycznia 2020 roku zakończy się 24-miesięczny okres opłacania preferencyjnych składek ZUS przez firmę),

• dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA).

Mały ZUS Plus to doskonała okazja dla wszystkich mniejszych przedsiębiorców, aby rozwijać biznes. Dzięki oszczędnościom, które wynikają z opłacania mniejszych składek ZUS, będą oni mieli w końcu środki na to, by inwestować w swoją działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.