Mała i pełna księgowość

Zakładając przedsiębiorstwo wielu biznesmenów zastanawia się – mała księgowość, nazywana uproszczoną, czy też pełna? Nie zawsze decyzja należy do nich, ale jeśli można wybierać – na pewno warto się dobrze zastanowić, bo nie chodzi tylko o sposób prowadzenia rozliczeń, ale też o informacje, których księgowość może dostarczyć.

Mała księgowość

Uproszczona księgowość to forma, do prowadzenia której upoważnione są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wymogiem koniecznym jest, by przychody netto za poprzedni  rok obrotowy wynosiły u nich nie więcej niż równowartość w złotówkach 1 200 000 euro, przeliczonych po kursie średnim NBP z dnia 30 września poprzedniego roku.

Jest to o wiele prostsza forma niż pełna księgowość, w jej skład wchodzą: ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa oraz księga przychodów i rozchodów. Rozliczanie się na podstawie karty podatkowej polega na płaceniu co miesiąc stałej, określonej kwoty, której wysokość zależy od liczby mieszkańców miejsca, w którym prowadzona jest działalność. Stawki są z góry ustalone dla różnych rodzajów działalności. Ryczałt ewidencjonowany to atrakcyjna forma prowadzenia księgowości, Mała i pełna księgowoscponieważ nie uwzględnia się w niej kosztów – podstawą do opodatkowania jest przychód. Nie jest więc bardzo wymagającą formą pod względem ilości zapisów księgowych, należy jednak pamiętać, żeby w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej różnymi stawkami, wyszczególnić je w osobnych kolumnach w ewidencji przychodów. Z kolei na podstawie księgi przychodów i rozchodów oblicza się różnicę pomiędzy przychodem a kosztami i ona stanowi postawę do obliczenia należnego podatku, w zależności od opcji i poziomu dochodu, ale tylko jeśli działalność przynosi jakiś zysk.

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest o wiele bardziej skomplikowana – polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w których zapisywane są zarówno transakcje gotówkowe jak i bezgotówkowe. Prowadzenie księgowości możemy powierzyć uprawnionej osobie bądź biurom rachunkowym, co znacznie uprości nam sprawę. Warto zastanowić się nad wybraniem pełnej księgowości, ponieważ może nam ona dostarczyć wielu cennych informacji i stanie i kondycji naszej firmy, których nie uzyskalibyśmy podczas prowadzenia księgowości uproszczonej.

Mniejsze firmy zazwyczaj wybierają księgowość uproszczoną, ze względu na obniżony poziom skomplikowania rozliczania się w takim przypadku, mimo to w roku 2013 wiele z nich musiało przejść na księgowość pełną. Było to skutkiem zmiennego kursu euro, który znacznie spadł.

 

One comment

  1. Ocena dotycząca przyczyn przejścia wielu firm w 2013 na tzw. „księgowość pełną” jest mocno uproszczona i w zasadzie nieprawdziwa. Nie jest prawdą, że „zmienny kurs euro, który znacznie spadł” jest taką przyczyną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.