Warunki zatrudniania osób młodocianych

Warunki zatrudniania osób młodocianych

Zatrudnianie osób w wieku poniżej osiemnastego roku życia regulują między innymi przepisy Kodeksu pracy*. Zgodnie z ustawą, mogą być one najmowane w celu przygotowania zawodowego (osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych) lub do wykonywania tak zwanych prac lekkich, niepowodujących zagrożenia dla ich rozwoju psychofizycznego, zdrowia i życia oraz nieutrudniających im...

Czytaj całość

System Okresowej Oceny Pracownika

System Okresowej Oceny Pracownika

System okresowej oceny pracowników, w skrócie nazywany SOOP to specjalistyczny proces, za pomocą którego cyklicznie dokonuje się oceny kompetencji i osiągnięć każdego pracownika. Do uzyskania rzetelnej oceny potrzebne są specjalne procedury, dzięki którym można ustalić stopnień zaangażowania i wypełnienia planu zawodowego przez określonego pracownika. Ponadto SOOP bierze pod...

Czytaj całość

Umowa o dzieło a zlecenie. Która jest korzystniejsza?

Umowa o dzieło a zlecenie. Która jest korzystniejsza?

Koszty zatrudnienia pracowników stanowią istotną część stałych wydatków, ponoszonych przez pracodawców. Firmy zatrudniające specjalistów muszą liczyć się nie tylko z wysokością honorariów zatrudnionych osób, ale również z tzw. kosztami pracy. Aby je zmniejszyć, wielu pracodawców wprowadza elastyczne formy zatrudnienia, takie jak na przykład zatrudnienie na podstawie umowy o...

Czytaj całość

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy

Norma i wymiar czasu pracy wynikają bezpośrednio z zapisów Kodeksu pracy, wynosząc maksymalnie osiem godzin na dobę oraz czterdzieści godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym czterech miesięcy. Wprowadzone w sierpniu 2013 roku zmiany, dopuszczają możliwość wdrożenia przez pracodawcę tak zwanego elastycznego czasu...

Czytaj całość

Jak przechowywać akta pracowników?

Jak przechowywać akta pracowników?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz gromadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników, w warunkach chroniących je przed uszkodzeniem i zniszczeniem*. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej**, akta osobowe, prowadzone dla każdego pracownika...

Czytaj całość

Jakie znaczenie ma świadectwo pracy

Jakie znaczenie ma świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem informującym o tym kto, gdzie, kiedy i na jakich warunkach pracował. Powinien je otrzymać każdy pracownik, który był zatrudniony na umowę o pracę, konieczność jego wydania leży po stronie pracodawcy, jest bezwzględny, a wydanie dokumentu nie może być od niczego uzależnione. Obowiązek ten, a także rodzaj informacji, jakie świadectwo powinno...

Czytaj całość