Luka płacowa w Polsce

Luka płacowa w Polsce

Luka płacowa to różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Według danych GUS, w Polsce mężczyźni zarabiają o 20,6 procent więcej niż kobiety. Luka ta jest większa niż nawet w Rwandzie. Według badań firmy Sedlak & Sedlak, gdzie przyjęto indeks 1 dla całkowitej równości, najwyższy wynik ma Islandia – 0,881, a najniższy Jemen – 0,484. Polska z wynikiem 0,715...

Czytaj całość

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników

Niebawem wejdą w życie nowe przepisy o delegowaniu pracowników. Ma to wpłynąć na poprawienie warunków pracy pracowników pochodzących z zagranicy.  Potrzeba zmiany wynika ze zwiększonej migracji delegowanych pracowników między Polską a innymi krajami oraz z konieczności wprowadzenia unijnej dyrektywy. Dzięki niej możliwe będzie negocjowanie warunków zatrudnienia w państwie...

Czytaj całość

Zasady zatrudnienia studenta

Zasady zatrudnienia studenta

Swoją pierwszą pracę najczęściej podejmujemy już na studiach. Chcąc zdobyć pierwsze doświadczenie oraz zarobić dodatkowe pieniądze na własne potrzeby wybieramy różne profesje, często niewymagające większych kwalifikacji. Dla pracodawcy student może okazać się świetnym wyborem ze względu na młodzieńczy entuzjazm oraz wiele udogodnień wynikających z zatrudniania młodych...

Czytaj całość

Kary pracownicze. Nagana i upomnienie

Kary pracownicze. Nagana i upomnienie

Jeśli pracodawca ma w swoich szeregach niesubordynowanego pracownika, to zanim posunie się do ostatecznego kroku w postaci np. zwolnienia dyscyplinarnego, może zastosować dwie najlżejsze kary porządkowe, czyli naganę lub upomnienie. Czym różnią się obie te formy kary przewidziane w Kodeksie pracy? Łamiącego regulamin pracy podwładnego szef może zdyscyplinować, nakładając na...

Czytaj całość

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Odprawa pieniężna stanowi formę rekompensaty, która przysługuje pracownikowi w związku z utratą pracy. Kiedy pracodawca jest zobowiązany ją wypłacić? Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych), odprawy wypłacane są, gdy w firmie zatrudnionych jest przynajmniej 20...

Czytaj całość

Jak zatrudnić emeryta lub rencistę?

Jak zatrudnić emeryta lub rencistę?

Zatrudnienie emeryta lub rencisty może okazać się decyzją bardzo korzystną dla firmy. Przede wszystkim ze względu na możliwość czerpania z jego wieloletniego doświadczenia zawodowego, ale także z uwagi na korzystne rozwiązania finansowe w zakresie odprowadzanych składek. Związane z tym formalności zależą od rodzaju zatrudnienia, na jakie zdecyduje się pracodawca. Zatrudnienie...

Czytaj całość