Jak rozliczyć zakup samochodu na firmę?

Kupując samochód na firmę należy przede wszystkim prawidłowo udokumentować jego zakup. Najkorzystniej jest nabyć samochód od sprzedawcy, który wystawi fakturę VAT 23%. Dokument ten pozwala na odliczenie 60% VAT (ale nie więcej niż 6000 zł).

Kupując samochód w komisie samochodowym wystawiana jest tzw faktura marża. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy ceną jaką zapłacił kupujący, a ceną jaką zapłacił wcześniej sprzedawca. Z faktury marża całkowita kwota stanowi koszt.

W przypadku zakupu samochodu od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży wprowadza się samochód do majątku trwałego na podstawie oświadczenia. W zależności od ceny nabycia oraz czasu wykorzystania samochodu należy wpisać go do ewidencji środków trwałych lub jako wyposażenie podmiotu gospodarczego.

Young representative connecting in carW przypadku gdy okres wykorzystania samochodu będzie krótszy niż 1 rok, to nie będzie on stanowił składnika ewidencji środków trwałych. Wydatek na jego zakup zwiększy koszty uzyskania przychodu w miesiącu zakupu i przekazania na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie składnikiem wyposażenia przez co nie będzie podlegał odpisom amortyzacyjnym. Całość poniesionych wydatków na jego zakup będzie stanowił koszt podatkowy.

Natomiast, jeżeli samochód wykorzystywany jest w firmie ponad rok, to zalicza się jako środek trwały i przyjmuje go do ewidencji w cenie nabycia w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął. Należy wówczas zmniejszyć koszt uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia samochodu, a kwotą amortyzacji przypadającą na dotychczasowy okres użytkowania.

Bez względu na formę zakupu (gotówka lub kredyt) w miesiącu zakupu samochodu na podstawie faktury, należy rozliczyć VAT w całości (jeżeli firma jest vatowcem). Wynosi on 60% VAT-u zapłaconego lecz nie więcej niż 6000 zł. Pozostałe 40% można potraktować jako odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli wartość samochodu przewyższa 3,5 tys. zł to amortyzacja jest obowiązkowa. W przypadku samochodu osobowego podlega on wyłącznie amortyzacji liniowej. Zgodnie z tabelą stawek amortyzacyjnych wynosi obecnie 20% wartości początkowej samochodu. W przypadku zakupu samochodów używanych (eksploatowanych) co najmniej 6 miesięcy, możliwe jest ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej nie większej niż 40%, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

Odpis amortyzacyjny jest ograniczony do kwoty 20 000 euro. Wartość samochodu przelicza się według średniego kursu wymiany, podany przez Narodowy Bank Polski, na dzień przekazania samochodu do używania. Odpisy amortyzacyjne można dokonywać co miesiąc, kwartalnie bądź rocznie. Teoretycznie nie ma możliwości dokonania amortyzacji jednorazowo. Amortyzacja jest kosztem podatkowym firmy. Chociaż jest wiele szczególnych przepisów np. w gminach o wysokim bezrobociu, które zezwalają na niestandardowe stosowanie przepisów. Inaczej jest w przypadku samochodów ciężarowych. Jeżeli osoba rozpoczyna działalność gospodarczą, a w okresie 2 lat od roku, w którym działalność rozpoczyna nie figurowała w spisie ewidencji działalności gospodarczej, może zamortyzować samochód jednorazowo. Przepis ten dotyczy również małych podatników (obowiązuje tu limit wynoszący 50 tys. euro).

Kolejnym kosztem związanym z zakupem samochodu jest jego ubezpieczenie oraz rejestracja.

One comment

 1. Witam.
  Jakie są opcje rozliczenia samochodu przed upływem roku?
  Samochód kupiony na rok (ponad 6 miesięcy temu) na f. vat. 23%. Zakup rozliczony jednorazowo.
  Prowadzona książka przebiegu.

  Jakie są możliwości postępowania przed upływem roku zakładając, że samochód w firmie nie zostanie.
  Pozdrawiam
  Michał

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.