Jak radzić sobie z zatorem płatniczym w firmie?

Zatory płatnicze to nieterminowo regulowane zobowiązania firm. Mogą one doprowadzić do poważnych problemów lub nawet – do bankructwa przedsiębiorstwa.

Jakie są ich główne przyczyny?

Najczęściej są one spowodowane kredytowaniem własnej działalności kosztem innych podmiotów gospodarczych lub niekorzystną sytuacją gospodarczą. Niektórzy przedsiębiorcy wskazują też na wysokie podatki i inne obciążenia na rzecz Skarbu Państwa.

Zatory płatnicze

fot. wrangler/bigstockphoto.com

Czym skutkują?

Mogą spowodować konieczność cięć w płacach i zatrudnieniu, wzrost cen oraz zaległości w zobowiązaniach na rzecz np. Urzędu Skarbowego. Wiążą się też z utratą płynności finansowej, z koniecznością zaciąganiem kolejnych kredytów, czyli wzroście kosztów działalności oraz ograniczeniem w produkcji i w ogóle – możliwościach rozwoju danego przedsiębiorstwa.

W jaki sposób firmy mogą sobie radzić z zatorami finansowymi?

  • Jednym ze skutecznych metod może być factoring. Polega on na tym, że odpowiednia firma factoringowa zajmuje się stałą kontrolą wierzytelności kontrahentów i ona zajmuje się finansowaniem spłat. Dzięki temu klient ma dostęp do swoich pieniędzy krótko po wystawieniu faktury, nie musząc czekać na ich wpływ. W przypadku pełnego factoringu – całą odpowiedzialność i ryzyko związane ze spłatą wierzytelnością przejmuje na siebie factor. Jest to forma sprzedaży swoich wierzytelności. By to rozwiązanie było skuteczne, należy sięgnąć po nie stosunkowo szybko. Klienci danego przedsiębiorstwa wcale nie muszą wiedzieć, że ich faktura została sprzedana. Taki układ zapewnia możliwość zachowania płynności finansowej.
  • Wystawione, ale nieprzeterminowane faktury, można również sprzedać do banku, w którym świadczona jest taka usługa. Jeśli firma partnerska/klient nie płaci w terminie i tworzy się zator, przedsiębiorca może zaciągnąć kredyt o charakterze obrotowym, by na bieżąco pokryć swoje zobowiązania. Istnieje jednak ryzyko, że jeśli jego dłużnicy nie spłacą swoich płatności – nie będzie miał pieniędzy na jego spłatę.
  • Rozwiązaniem jest również zaangażowanie firmy windykacyjnej, która może odzyskać pieniądze z przeterminowanych faktur.
  • Możliwe jest dochodzenie należności na drodze sądowej, ale bywa, że na nakaz zapłaty trzeba czekać parę miesięcy.

Jedną z najskuteczniejszych metod jest jednak zapobieganie – w miarę możliwości – powstawaniu zatorów. Można to zrobić m.in. przez sprawdzanie potencjalnych klientów i ich wiarygodności finansowych – sięgając m.in. po informacje zawarte w internecie czy w bazach biur informacji gospodarczej. Istotna jest również umiejętność negocjowania terminu spłaty. Istotne jest również przygotowanie awaryjnego scenariusza na wypadek opóźnienia spłaty faktury lub w ogóle – jej niespłacenia. Istnieją też zapisy w przepisach np. o „ulgach za złe długi z podatku VAT”, dzięki którym przedsiębiorca, który posiada nieopłacone faktury, może po 150 dniach skorygować odprowadzany podatek. Terminy zapłat pomiędzy firmami powinny wynosić do 60 dni kalendarzowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.