Badania wstępne pracowników i zleceniobiorców

Bezpieczeństwo i higiena pracy to warunki poprawnej działalności firmy. Dlatego też każda osoba, która zostaje zatrudniona na podstawie stosunku pracy, przechodzi badania lekarskie, które stwierdzają, że może wykonywać dany zawód. Co jednak z osobami, które umowy o pracę nie mają? Jakie badania wstępne powinny przejść, gdy zaczynają pracę w nowym miejscu?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi mieć zapewnione odpowiednie miejsce do wykonywania pracy. W obowiązku pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy oraz możliwości przestrzegania zasad bhp. W związku z tym nowego pracownika należy zapoznać z ryzykiem zawodowym. Zgodnie z przepisami prawa osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia nie muszą przechodzić wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Jednak coraz częściej firmy decydują się wysłać zleceniobiorcę na badania i kurs, aby zwiększyć jego świadomość stanowiska pracy.

Morganka/bigstockphoto.com

Umowa-zlecenie podpisywana jest często z osobami, których praca nie jest ściśle związana z jednym miejscem. Jeżeli jednak jest inaczej, to konieczne jest, aby zleceniodawca po wyznaczeniu miejsca pracy zapewnił zleceniobiorcom odpowiednie szkolenia i badania. Przykładem takiej sytuacji są np. hale produkcyjne. Wszelkie kwestie dotyczące terminów przeprowadzenia badań czy szkoleń oraz ich kosztów powinny znaleźć się w umowie. Pracodawca zazwyczaj pokrywa całość, tak jak to jest w przypadku pracowników z umową o pracę, jednak z różnych przyczyn to pracownik może sam zapłacić za dane badania.

Drobiazgowo skonstruowana umowa cywilnoprawna to podstawa dobrej współpracy. Również wszelkie sprawy dotyczące ewentualnego przeprowadzenia badań lekarskich i odbycia szkolenia BHP należy umieść w takim dokumencie. Trzeba pamiętać, że zleceniodawca nie może zmusić zleceniobiorcy do poddania się badaniom wstępnym. Natomiast, gdy zapis o obowiązkowych badaniach pojawi się w umowie, sytuacja będzie klarowna. Brak wypełnienia tego postanowienia może bowiem skutkować dla zleceniobiorcy natychmiastowym rozwiązaniem umowy lub brakiem wpłaty należnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.