Badania wstępne pracowników i zleceniobiorców

Bezpieczeństwo i higiena pracy to warunki poprawnej działalności firmy. Dlatego też każda osoba, która zostaje zatrudniona na podstawie stosunku pracy, przechodzi badania lekarskie, które stwierdzają, że może wykonywać dany zawód. Co jednak z osobami, które umowy o pracę nie mają? Jakie badania wstępne powinny przejść, gdy zaczynają pracę w nowym miejscu?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi mieć zapewnione odpowiednie miejsce do wykonywania pracy. W obowiązku pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy oraz możliwości przestrzegania zasad bhp. W związku z tym nowego pracownika należy zapoznać z ryzykiem zawodowym. Zgodnie z przepisami prawa osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia nie muszą przechodzić wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Jednak coraz częściej firmy decydują się wysłać zleceniobiorcę na badania i kurs, aby zwiększyć jego świadomość stanowiska pracy.

Morganka/bigstockphoto.com

Umowa-zlecenie podpisywana jest często z osobami, których praca nie jest ściśle związana z jednym miejscem. Jeżeli jednak jest inaczej, to konieczne jest, aby zleceniodawca po wyznaczeniu miejsca pracy zapewnił zleceniobiorcom odpowiednie szkolenia i badania. Przykładem takiej sytuacji są np. hale produkcyjne. Wszelkie kwestie dotyczące terminów przeprowadzenia badań czy szkoleń oraz ich kosztów powinny znaleźć się w umowie. Pracodawca zazwyczaj pokrywa całość, tak jak to jest w przypadku pracowników z umową o pracę, jednak z różnych przyczyn to pracownik może sam zapłacić za dane badania.

Drobiazgowo skonstruowana umowa cywilnoprawna to podstawa dobrej współpracy. Również wszelkie sprawy dotyczące ewentualnego przeprowadzenia badań lekarskich i odbycia szkolenia BHP należy umieść w takim dokumencie. Trzeba pamiętać, że zleceniodawca nie może zmusić zleceniobiorcy do poddania się badaniom wstępnym. Natomiast, gdy zapis o obowiązkowych badaniach pojawi się w umowie, sytuacja będzie klarowna. Brak wypełnienia tego postanowienia może bowiem skutkować dla zleceniobiorcy natychmiastowym rozwiązaniem umowy lub brakiem wpłaty należnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *