Asystent podatnika w urzędach skarbowych

Na mocy ustawy z 16 grudnia 2015 o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie część artykułów dotycząca wdrożenia usługi asystenta podatnika. Początkowo usługa ta miała być wprowadzona od 1 stycznia 2016 r., lecz przesunięto jej wprowadzenie najpierw na 1 lipca 2016 r., a teraz na 1 stycznia 2017 r.  Będzie ona świadczona w wybranych centrach obsługi.

Asystent będzie pomagał osobom, które założyły działalność gospodarczą, a które nie radzą sobie ze związanymi z tym formalnościami. Asystent będzie mógł pomagać również już działającym przedsiębiorcom, o ile nie funkcjonują na rynku dłużej niż 18 miesięcy. Pomoc będzie udzielana maksymalnie przez taki sam okres.

 Rostislav_Sedlacek/bigstockphoto.com

Rostislav_Sedlacek/bigstockphoto.com

Nowelizacja przewiduje zmiany w funkcjonowaniu urzędów skarbowych oraz obsługi podatników w tych urzędach, która ma być bardziej przejrzysta i łatwiejsza. Odtąd w urzędzie skarbowym będzie można nie tylko rozliczyć podatek, ale także zarejestrować firmę i złożyć niezbędne dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W urzędzie skarbowym możliwe będzie również załatwienie kwestii związanych z podatkiem akcyzowym, jego naliczaniem i opłacaniem.

Asystent podatnika natomiast będzie miał za zadanie pomoc firmom w poruszaniu się w gąszczu skomplikowanych przepisów podatkowych. Usługa taka funkcjonuje od lat w wielu innych krajach, nie jest to więc nowość. Jednak w Polsce dotychczas przedsiębiorcy mogli korzystać jedynie z informacji udzielanych w salach obsługi podatnika, ale nie opierało się to na stałej pomocy, a jedynie odpowiedzi na bieżące pytania. Asystent, na wniosek przedsiębiorców, będzie udzielał informacji o obowiązkach podatkowych, a także tych związanych z ZUS, o najlepszym wyborze opodatkowania, rodzajach deklaracji, jakie należy złożyć, jak rozliczać i księgować koszty uzyskania przychodu itp.

W przeciwieństwie do sal obsługi asystenci będą sprawowali stałą opiekę nad przedsiębiorcą. Nie tylko będą reagowali na jego zapytania, ale również sami wychodzili z inicjatywą i przypominali o konieczności wykonania określonych czynności. Jednak nie będą się oni zajmowali bezpośrednio sporządzaniem pism czy deklaracji, mają jednie poinstruować podatnika jak powinien to zrobić.
Korzystanie z takiej usługi będzie bezpłatne, ponieważ asystenci będą pracownikami urzędów skarbowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.