Co podatek bankowy oznacza dla MSP?

Co podatek bankowy oznacza dla MSP?

Ostatnie tygodnie przynoszą kolejne zmiany legislacyjne wprowadzane przez obecną ekipę rządzącą. Oprócz nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o radiofonii i telewizji (mała ustawa medialna), od 1 lutego bieżącego roku zacznie obowiązywać, podpisana przez Prezydenta 15 stycznia, ustawa wprowadzająca tak zwany podatek bankowy, z zasady nakładany na banki i inne instytucje...

Czytaj całość

Jak firmy powinny przygotować się do elektronicznych zwolnień?

Jak firmy powinny przygotować się do elektronicznych zwolnień?

Już od kilkunastu dni lekarze mogą wystawiać zwolnienia zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. mówiącą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Od tego roku bowiem weszły w życie przepisy dotyczące wystawiania przez lekarzy elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Mają one stanowić...

Czytaj całość

Zatrudnienie młodego pracownika od 2016 z dofinansowaniem

Zatrudnienie młodego pracownika od 2016 z dofinansowaniem

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca będzie mógł otrzymać refundację za część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudni w pełnym wymiarze czasu skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zasady refundacji Refundacja obejmie czas 12 miesięcy. Pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez posłów PO i PSL odbyło się 24 czerwca, ustawa została...

Czytaj całość

Zmiany w rachunkowości od 2016 r.

Zmiany w rachunkowości od 2016 r.

W dniu 23 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości. Wdraża ona przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE dotyczące jednostek innych niż jednostki mikro. Upraszcza ponadto zasady rachunkowości w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym. Zmiany dotyczą zasadniczo sprawozdań finansowych z roku obrotowego rozpoczynającego się...

Czytaj całość

Odliczenie VAT od paliwa w użytku mieszanym

Odliczenie VAT od paliwa w użytku mieszanym

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma kosztami, dotyczącymi między innymi konieczności utrzymania biura (siedziby firmy), zakupu materiałów eksploatacyjnych, prowadzenia działań marketingowych, czy zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. W ramach tak zwanego „wyjścia naprzeciw przedsiębiorcom”, prawo przewiduje określone możliwości...

Czytaj całość

Jak przepisy regulują przechowywanie dokumentów?

Jak przepisy regulują przechowywanie dokumentów?

Archiwizowanie dokumentów jest wbrew pozorom czynnością bardzo istotną i powinno być przez każdego przedsiębiorcę skrupulatnie wykonywane. Obowiązek taki narzucają bowiem przepisy prawne, a ich celem jest gwarancja potwierdzenia istnienia jakiejś okoliczności czy zdarzenia, przez okres w tych przepisach określony. Jest to więc nic innego jak przechowywanie dokumentów dla celów...

Czytaj całość