Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy

W dniu 19 lipca 2016 r. polski rząd zdecydował się przyjąć projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw. Głównym założeniem tego projektu jest wprowadzenie tzw. podstawowego rachunku płatniczego oraz podstawowych usług z nim powiązanych. W związku z tym wszystkie banki, SKOK-i oraz instytucje kredytowe w naszym kraju będą miały obowiązek...

Czytaj całość

Złagodzenie prawa pracy dla małych firm od 2017 r.

Złagodzenie prawa pracy dla małych firm od 2017 r.

Na początku czerwca bieżącego roku wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił przed sejmem projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, co miałoby na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt resortu rozwoju przewiduje złagodzenie wymogów prawa pracy dla małych firm, zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników. Pakiet ułatwień dla...

Czytaj całość

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpił kres ulgi na nowe technologie. Wyparła ją nowa ulga badawczo-rozwojowa, czyli w skrócie B+R. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe bądź prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny oraz w celu zwiększania zasobów wiedzy i wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z...

Czytaj całość

Pełnomocnictwo ogólne do spraw podatkowych

Pełnomocnictwo ogólne do spraw podatkowych

Od niedawna można zgłaszać pełnomocnictwo ogólne przez wykorzystanie interfejsu portalu podatkowego bezpośrednio do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) dzięki Centralnej Ewidencji oraz Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dotychczasowe pełnomocnictwo zastąpiono: pełnomocnictwem szczególnym, nowym pełnomocnictwem ogólnym oraz pełnomocnictwem do...

Czytaj całość

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników

Niebawem wejdą w życie nowe przepisy o delegowaniu pracowników. Ma to wpłynąć na poprawienie warunków pracy pracowników pochodzących z zagranicy.  Potrzeba zmiany wynika ze zwiększonej migracji delegowanych pracowników między Polską a innymi krajami oraz z konieczności wprowadzenia unijnej dyrektywy. Dzięki niej możliwe będzie negocjowanie warunków zatrudnienia w państwie...

Czytaj całość

OPZZ chce wydłużenia urlopu do 32 dni

OPZZ chce wydłużenia urlopu do 32 dni

Na początku tego roku przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zaproponowali, aby urlop wypoczynkowy przysługujący etatowym pracownikom wydłużyć aż do 32 dni w roku. Ma to stanowić swego rodzaju rekompensatę zbyt długiego czasu spędzonego w pracy na co dzień. Według danych OECD polski pracownik pracuje około 500 godzin dłużej od pracownika...

Czytaj całość