Aktualne zarobki Polaków

Jakie są obecnie przeciętne i najniższe płace w Polsce? W jakich branżach można aktualnie liczyć na najlepsze zarobki? Jakie są najgorzej płatne? Przedstawiamy krótkie podsumowanie.

Zacznijmy od przeciętnego wynagrodzenia na umowach o pracę. Według danych GUS w II kwartale 2016 r. wyniosło ono 4245 zł brutto w sektorze przedsiębiorstw i 4019 w gospodarce narodowej. Oznacza to, że przeciętny polski pracownik otrzymuje niecałe 3 tysiące na rękę. Przy tym w pierwszym z omawianych sektorów na najwyższe płace można liczyć w województwie mazowieckim (5047 zł brutto). Nie najgorzej też przedstawiają się płace w województwie pomorskim (4321 zł brutto), śląskim (4278 zł brutto) i dolnośląskim (4228 zł brutto). Natomiast najgorsza sytuacja jest w województwie warmińsko-mazurskim (3466 zł brutto). Niewiele lepiej jest w województwie podkarpackim (3519 zł brutto) i świętokrzyskim (3575 zł brutto).

Adiasz/bigstockphoto.com

Adiasz/bigstockphoto.com

W jakich branżach przeciętne zarobki są najwyższe? W sektorze informacji i komunikacji można się spodziewać średnio nawet ok. 7 tysięcy brutto; przy tym najwyższe płace są tu w województwie mazowieckim i małopolskim (ok. 8 tys. brutto) oraz dolnośląskim i pomorskim (ok. 7 tys.). Natomiast najsłabiej jest w sektorze administrowania i działalności wspierającej – tu można oczekiwać jedynie 2980 zł brutto w skali kraju, natomiast w województwach: lubuskim, podlaskim i podkarpackim pracownicy tego sektora otrzymują niewiele ponad 2000 zł brutto.

Jednak często spotyka się opinie, że średnia płaca nie jest miarodajnym wskaźnikiem faktycznej sytuacji finansowej Polaków, gdyż jest ona zawyżana przez pensje stosunkowo niewielkiej liczby osób na stanowiskach kierowniczych, natomiast znaczna większość mieszkańców naszego kraju może jedynie pomarzyć o takiej płacy. Nieco lepszy obraz daje mediana – kwota, która dzieli Polaków na połowy pod względem zarobków (połowa zarabia powyżej mediany, a połowa poniżej). Mediana wynosi ok. 3300 zł brutto. Bierze się jeszcze pod uwagę dominantę, czyli najczęściej otrzymywaną pensję – wynosi ona jedynie ok. 2500 zł brutto.

Płaca minimalna to obecnie 1850 zł brutto, czyli ok. 1355 zł netto. Według szacunków firmy Sedlak & Sedlak obecnie otrzymuje ją ok. 5 proc. Polaków. Przy tym najwięcej nisko opłacanych osób (powyżej 30 proc.) było w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, działalności wspierającej i związanej z administrowaniem oraz w pozostałej działalności usługowej. Widać tu jednak duże rozbieżności między sektorem publicznym a prywatnym. Według danych GUS z 2012 r. płacę minimalną w sektorze publicznym otrzymywał zaledwie ułamek procenta zatrudnionych, podczas gdy w sektorze prywatnym było to ok. 13 proc. Jednym z prawdopodobnych wyjaśnień takiego stanu rzeczy jest istnienie tzw. szarej strefy (formalne zatrudnienie z płacą minimalną połączone z wypłacaniem części wynagrodzenia we wspomnianej szarej strefie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.